fbpx
dpo@businessmicrocredit.ro
0377 101 900

Termeni si Conditii

Toate informațiile descrise în acest website sunt proprietatea Business Microcredit IFN S.A., instituție financiară nebancară specializată în creditări multiple, cu sediul în Iasi, Strada Eternitate nr. 76, cladirea Axa Plus, etaj 3, judetul Iasi, inscrisa in Registrul  General al BNR sub nr. RG-PJR-42-110346 din data de 15.03.2019, operator de date cu caracter personal, avand nr. de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Iasi J22/3213/2019, Cod Unic de inregistrare 38761394 din data de 29.01.2018, Capital social subscris si varsat de 37848539 Lei.

Proprietarul își păstrează toate drepturile (inclusiv dreptul de autor, mărcile înregistrate, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitoare la informațiile furnizate prin sau pe acest website.

Utilizatorii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile conținute pe website numai în interes personal sau numai cu indicarea sursei. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate în acest website, de către orice altă persoană, fără acordul scris prealabil al Business Microcredit IFN S.A.

Nu este permisă utilizarea acestui website într-un mod care ar împiedica folosirea acestuia de către alți utilizatori de internet, care ar putea conduce la punerea în pericol a funcționării acestui website și/sau care afectează informațiile furnizate pe sau prin acest website sau a software-ului pe care se bazează.

Orice încercare de orice natură de modificare a informațiilor din prezentul website, precum și realizarea de link-uri, fără acordul scris prealabil din partea Business Microcredit, dă dreptul Business Microcredit de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

Business Microcredit își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă prevederile de mai sus. Business Microcredit își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii website-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.

Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în website este rugată să contacteze echipa Business Microcredit, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale, taxelor și comisioanelor aferente.

Business Microcredit nu îşi asumă răspunderea pentru eventuala infectare a sistemului dumneavoastră cu viruşi informatici, obligaţia de a verifica securitatea sistemului dumneavoastră informatic revenindu-vă integral.

Prin completarea formularului de contact vă dați acordul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de Business Microcredit.

Business Microcredit va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepța informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 dispuneți de următoarele drepturi: dreptul la informare și acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul de opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de retragere a consimțământului; dreptul de a depune plângere. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa dpo@businessmicrocredit.ro. Va rugam sa aveti in vedere ca email-urile sosite de pe adrese de email gratuite (ex. Yahoo, Gmail) pot fi calificate ca “spam” de sistemul IT. In această situatie, vă rugăm să verificati eventualele mesaje de avertizare primite.

Informare referitoare la prelucrarea datelor personale de Business Microcredit IFN S.A. 

Avand in vedere intrarea in vigoare incepand cu 25.05.2018 a Regulamentului European nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in scopul cresterii nivelului de protectie a datelor dvs personale si crearii unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Business Microcredit IFN S.A. este o institutie financiara nebancara specializata in creditari multiple, cu sediul in Iasi, Strada Eternitate nr. 76, cladirea Axa Plus, etaj 3, judetul Iasi, inscrisa in Registrul  General al BNR sub nr. RG-PJR-42-110346 din data de 15.03.2019, operator de date cu caracter personal, avand nr. de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Iasi J22/3213/2019, Cod Unic de inregistrare 38761394 din data de 29.01.2018, Capital social subscris si varsat de 37848539 Lei, adresele de email dpo@businessmicrocredit.ro, prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

In principal, datele dvs de identificare, tranzactionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la dvs sau din alte surse atunci cand deveniti clientul nostru, sau cand folositi produsele sau serviciile noastre.

Prelucrarea datelor

Datele dvs cu caracter personal le prelucram doar pentru scopuri legitime, precum acela de a va furniza produse si servicii financiare, de a va identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau in punctele de lucru Business Microcredit/la partenerii nostri/online/prin intermediul terminalelor Credimatic, in scop de marketing, pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care vi le oferim, pentru a preveni si combate fraudele sau activitatile de spalare a banilor, etc. 

Prelucrarea datelor dvs personale se intemeiaza intotdeauna pe: consimtamantul dvs, daca v-ati manifestat optiunea in acest sens, executarea contractelor incheiate cu noi, indeplinirea unei obligatii legale, interesul nostru legitim, un interes public major.

Pentru a va putea oferi produse si servicii personalizate, putem prelucra datele dvs cu caracter personal care permit identificarea preferintelor si/sau a comportamentului dvs, inclusiv prin procese automate, care nu presupun interventie umana. 

Transmiterea datelor catre terti

Pentru indeplinirea obligatiilor legale sau in alte scopuri legitime, este posibil sa trimitem datele dvs catre autoritati publice, executori judecatoresti, consultanti externi, firme din grup, imputerniciti, in Romania si/sau Uniunea Europeana.

Perioada de prelucrare a datelor

Datele dvs personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu.

Drepturile dvs si exercitarea lor

•            Dreptul la informare si acces – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dvs personale.

• Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele dvs personale inexacte sau le puteti completa.

• Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege.

• Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

• Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim.

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ – puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare a datelor, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.

• Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.

• Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs, il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.

• Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor dvs cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va puteti exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Iasi, Strada Eternitate nr. 76, cladirea Axa Plus, etaj 3, judetul Iasi sau prin email la dpo@businessmicrocredit.ro sau telefonic la numarul 0332 711 904. 

In situatia in care sunt necesare informatii suplimentare sau aveti intrebari cu privire la protectia datelor dvs cu caracter personal, puteti contacta Responsabilul cu protectia datelor prin transmiterea unei cereri la datele de contact mentionate mai sus.

Informare referitoare la prelucrarea datelor personale de Business Microcredit IFN S.A., in Sistemul Biroului de Credit

Referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal in Sistemul Biroului de Credit, va aducem la cunostinta urmatoarele:

1.            Datele de identificare ale operatorilor

Business Microcredit IFN S.A., cu sediul Iasi, str. Eternitate nr. 76, cladirea Axa Plus, et.3, judetul Iasi si S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in calitate de operatori asociati, prelucrează datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).

Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti.

Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

2.            Temeiul legal si scopul prelucrarii

Business Microcredit IFN S.A. si Biroul de Credit prelucreaza datele dvs. personale in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.

Business Microcredit IFN S.A. are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului, inainte de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, Business Microcredit IFN S.A. prelucreaza informatiile indicate la punctul (4), inregistrate pe numele dvs. in evidentele proprii si le transmite catre Biroul de Credit in vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.

3.            Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea Business Microcredit IFN S.A. de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea/monitorizarea ulterioara a creditului.

4.            Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit

a)            date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal, sau CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfasoara profesii liberale sau  cod tara si serie/numar pasaport pentru persoanele nerezidente, adresa de domiciliu/resedinta si de corespondenta, numarul de telefon fix/mobil, data nasterii, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente;

b)            date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului, data inscrierii acestei informatii, CUI;

c)            date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, durata contului, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadentei actualizarii, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de rate restante, numarul de zile de intarziere, data primei restante, categoria de intarziere, data inchiderii produsului ultimei plati;

d)            date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;

e)            date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;

f)             date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;

g)            numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti.

In procesul de analiza a cererii dvs. de credit Business Microcredit IFN S.A. va solicita Biroului de Credit eliberarea unui Raport de Credit, cu sau fara FICO® Score, pentru a verifica daca va incadrati in gradul de indatorare stabilit prin lege si daca aveti capacitatea de a rambursa creditul. Pentru obtinerea Raportului de Credit, Business Microcredit IFN S.A. va transmite la Biroul de Credit numele, prenumele si codul numeric personal.

Aceeasi procedura este urmata si in cazul in care Business Microcredit IFN SA preia prin cesiune contracte de credit acordate unei persoane fizice.

Ulterior acordarii creditului, Business Microcredit IFN S.A. va transmite la Biroul de Credit datele dvs. personale prevazute la punctele a)-f). Aceste informatii sunt puse in comun cu ceilalti Participanti, in cadrul Sistemului Biroului de Credit, si sunt utilizate in scopul mentionat la pct. 2. Capacitatea dvs. de a rambursa datoriile la scadenta poate fi verificata periodic, ulterior acordarii creditului, inclusiv prin obtinerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte.

In cazul in care, in perioada de derulare a creditului acordat, veti intarzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice de la data scadentei, Business Microcredit IFN S.A. va transmite la Biroul de Credit informatii referitoare la sumele restante, categoria de intarziere, data primei restante si/sau, dupa caz, informatii referitoare la deschiderea procedurii de dare in plata, numai dupa notificarea dvs., cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, realizata in scris, prin telefon, SMS, e-mail sau prin alt mijloc de comunicare electronica.

5.            Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat la punctul (2). Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislatiei aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.

6.            Perioada de stocare

Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.

7.            Existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri

In urma analizarii datelor din Biroul de Credit puteti fi supus unei decizii automatizate.

8.            Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In calitate de persoana vizata, va puteti exercita drepturile prevazute de Regulament, astfel:

a)            dreptul de acces la date se poate exercita: printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit,  sau prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al dvs. Totodata aveti dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre Business Microcredit IFN S.A. in analiza cererii de credit;

b)            dreptul de rectificare a datelor,

c)            dreptul de stergere a datelor,

d)            dreptul la restrictionarea datelor,

e)            dreptul de a se opune prelucrarii,

pot fi exercitate: prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential  creditor al persoanei vizate.

f)             dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare. Pentru a nu fi suspus unei decizii automatizate, puteti face o cerere in acest sens adresata Business Microcredit IFN S.A.

g)            dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.

9.            Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt: Pentru Participant – dpo@businessmicrocredit.ro / Pentru Biroul de Credit – adresa de e-mail: rpd@birouldecredit.ro