fbpx
0377 101 900
info@businessmicrocredit.ro

Termeni si Conditii

Toate informațiile descrise în acest website sunt proprietatea Business Microcredit IFN S.A., instituție financiară nebancară specializată în creditări multiple, cu sediul în Iasi, Strada Eternitate nr. 76, cladirea Axa Plus, etaj 3, judetul Iasi, inscrisa in Registrul  General al BNR sub nr. RG-PJR-42-110346 din data de 15.03.2019 si in Registrul Special al BNR sub nr. RS-PJR-24-110123 din data de 11.02.2020, operator de date cu caracter personal, avand nr. de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Iasi J22/3213/2019, Cod Unic de inregistrare 38761394 din data de 29.01.2018, Capital social subscris si varsat de 37848539 Lei.

Proprietarul își păstrează toate drepturile (inclusiv dreptul de autor, mărcile înregistrate, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitoare la informațiile furnizate prin sau pe acest website.

Utilizatorii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile conținute pe website numai în interes personal sau numai cu indicarea sursei. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate în acest website, de către orice altă persoană, fără acordul scris prealabil al Business Microcredit IFN S.A.

Nu este permisă utilizarea acestui website într-un mod care ar împiedica folosirea acestuia de către alți utilizatori de internet, care ar putea conduce la punerea în pericol a funcționării acestui website și/sau care afectează informațiile furnizate pe sau prin acest website sau a software-ului pe care se bazează.

Orice încercare de orice natură de modificare a informațiilor din prezentul website, precum și realizarea de link-uri, fără acordul scris prealabil din partea Business Microcredit, dă dreptul Business Microcredit de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

Business Microcredit își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă prevederile de mai sus. Business Microcredit își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii website-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.

Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în website este rugată să contacteze echipa Business Microcredit, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale, taxelor și comisioanelor aferente.

Business Microcredit nu îşi asumă răspunderea pentru eventuala infectare a sistemului dumneavoastră cu viruşi informatici, obligaţia de a verifica securitatea sistemului dumneavoastră informatic revenindu-vă integral.

Prin completarea formularului de contact vă dați acordul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de Business Microcredit.

Business Microcredit va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepța informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 dispuneți de următoarele drepturi: dreptul la informare și acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul de opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de retragere a consimțământului; dreptul de a depune plângere. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa dpo@businessmicrocredit.ro. Va rugam sa aveti in vedere ca email-urile sosite de pe adrese de email gratuite (ex. Yahoo, Gmail) pot fi calificate ca “spam” de sistemul IT. In această situatie, vă rugăm să verificati eventualele mesaje de avertizare primite.

Informare referitoare la prelucrarea datelor personale de Business Microcredit IFN S.A. 

Avand in vedere intrarea in vigoare incepand cu 25.05.2018 a Regulamentului European nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in scopul cresterii nivelului de protectie a datelor dvs personale si crearii unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Business Microcredit IFN S.A. este o institutie financiara nebancara specializata in creditari multiple, cu sediul in Iasi, Strada Eternitate nr. 76, cladirea Axa Plus, etaj 3, judetul Iasi, inscrisa in Registrul  General al BNR sub nr. RG-PJR-42-110346 din data de 15.03.2019 si in Registrul Special al BNR sub nr. RS-PJR-24-110123 din data de 11.02.2020, operator de date cu caracter personal, avand nr. de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Iasi J22/3213/2019, Cod Unic de inregistrare 38761394 din data de 29.01.2018, Capital social subscris si varsat de 37848539 Lei, adresele de email dpo@businessmicrocredit.ro, prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

In principal, datele dvs de identificare, tranzactionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la dvs sau din alte surse atunci cand deveniti clientul nostru, sau cand folositi produsele sau serviciile noastre.

Prelucrarea datelor

Datele dvs cu caracter personal le prelucram doar pentru scopuri legitime, precum acela de a va furniza produse si servicii financiare, de a va identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau in punctele de lucru Business Microcredit/la partenerii nostri/online/prin intermediul terminalelor Credimatic, in scop de marketing, pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care vi le oferim, pentru a preveni si combate fraudele sau activitatile de spalare a banilor, etc. 

Prelucrarea datelor dvs personale se intemeiaza intotdeauna pe: consimtamantul dvs, daca v-ati manifestat optiunea in acest sens, executarea contractelor incheiate cu noi, indeplinirea unei obligatii legale, interesul nostru legitim, un interes public major.

Pentru a va putea oferi produse si servicii personalizate, putem prelucra datele dvs cu caracter personal care permit identificarea preferintelor si/sau a comportamentului dvs, inclusiv prin procese automate, care nu presupun interventie umana. 

Transmiterea datelor catre terti

Pentru indeplinirea obligatiilor legale sau in alte scopuri legitime, este posibil sa trimitem datele dvs catre autoritati publice, executori judecatoresti, consultanti externi, firme din grup, imputerniciti, in Romania si/sau Uniunea Europeana.

Perioada de prelucrare a datelor

Datele dvs personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu.

Drepturile dvs si exercitarea lor

•            Dreptul la informare si acces – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dvs personale.

• Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele dvs personale inexacte sau le puteti completa.

• Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege.

• Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

• Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim.

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ – puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare a datelor, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.

• Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.

• Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs, il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.

• Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor dvs cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va puteti exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Iasi, Strada Eternitate nr. 76, cladirea Axa Plus, etaj 3, judetul Iasi sau prin email la dpo@businessmicrocredit.ro sau telefonic la numarul 0332 711 904. 

In situatia in care sunt necesare informatii suplimentare sau aveti intrebari cu privire la protectia datelor dvs cu caracter personal, puteti contacta Responsabilul cu protectia datelor prin transmiterea unei cereri la datele de contact mentionate mai sus.