fbpx
dpo@businessmicrocredit.ro
0377 101 900

Câștigul salarial mediu nominal brut în februarie a scăzut semnificativ față de prima lună a anului

Salariul

În luna februarie 2021, câştigul salarial mediu nominal brut a înregistrat 5497 lei, cu 52 lei mai mic decât în luna ianuarie 2021.  Iar câştigul salarial mediu nominal net a fost 3365 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 30 lei (-0,9%), redă INS.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice unde a fost de 8047 lei, iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante la doar 1747 lei. Față de luna februarie din 2020 când a pornit criza sanitară, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,1% .

În luna februarie 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri .

Scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de întreruperi și încetări ale activităţii, de continuarea şomajului tehnic de către anumiţi agenţi economici sau de remunerarea parţială a salariaţilor, de nerealizările de producţie ori încasările mai mici, cât şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai mari scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni și diviziuni s-au înregistrat:

• cu 26,3% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, ca urmare a acordării de prime ocazionale în lunile anterioare;

• între 6,0% şi 10,0% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extracţia minereurilor metalifere, activităţi de servicii anexe extracţiei, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;

 • între 2,0% şi 5,0% în telecomunicaţii, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ, extracţia cărbunelui superior şi inferior, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, transporturi aeriene, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, activităţi de poştă şi de curier.

Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri.

Creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat reluării activităţii anumitor agenţi economici, realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari.

Cele mai însemnate creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni și diviziuni s-au înscris:

• cu 53,6% în fabricarea produselor din tutun, cu 17,8% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, respectiv cu 13,0% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, ca urmare a acordării de prime ocazionale, drepturi în natură şi sume din alte fonduri;

• între 3,0% şi 6,5% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, alte activităţi extractive, activităţi de editare, tranzacţii imobiliare;

• între 1,0% şi 3,0% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), industria metalurgică, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, alte activităţi de servicii, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice.

 În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (-2,7%), respectiv în învăţământ (-0,3%). Câştigul salarial mediu net a crescut uşor în administraţia publică (+0,1%) comparativ cu luna precedentă.

Faţă de luna octombrie a anului 1990, indicele câştigului salarial real a fost de peste 221,4%, cu 2,8 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna ianuarie 2021.

Indicele câştigului salarial real a fost 101,9% pentru luna februarie 2021 comparativ cu aceeași lună din anul pandemic 2020. Iar indicele câştigului salarial real a fost 98,7% pentru luna februarie 2021 faţă de prima lună a anului.

 

×

Buna ziua

Alege un consilier pentru o discutie pe WhatsApp

× Intreabă-ne direct pe WhatsApp